Mazerete bağlı atama müracaat tarihleri açıklandı

İl içi ve vilayetler ortasında aile birliği, sıhhat, can güvenliği mazeretleri yahut engellilik durumu ile öteki nedenlere bağlı yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenler müracaatları için tarih Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Müracaatlar, mazeretleri sebebiyle vazife yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler ortasında iki basamaklı olarak alınacak.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE VAKİT?

1. etap müracaatları 5 Ağustos tahinde başlayacak 11 Ağustos’ta saat 16.00’ya kadar yapılabilecek.

Tercihlerin yapılması ve onay süreci 15 – 19 Ağustos tarihleri ortasında gerçekleştirilecek.

Atamalar 23 Ağustos 2022’de, tebligat ve ilişik kesme süreçleri ise 24 Ağustos 2022 tarihinden itibaren yapılacak.

652 sayılı Kanun Kararında Kararname’nin ek 4’üncü unsuru kapsamında kontratlı öğretmen olarak misyon yapmakta iken kontrat gereği 3 yıllık çalışma müddetini tamamlayıp öğretmen takımlarına atananlar da mazerete bağlı olarak yer değiştirme müracaatında bulunabilecek.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

1. Müracaatlar duyuruda yer alan “E.YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ” doğrultusunda “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki kademeli olacaktır. Birinci basamakta müracaat yapmayanlar ikinci etapta tercih müracaatında bulunamayacak.

2. 652 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 37 nci unsurunun dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları ve bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar prestijiyle norm takım açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile alanlar prestijiyle mümkün boşalacak eğitim kurumları tercih edilebilecek olup öğretmenlerin tercih edebilecekleri eğitim kurumları listesine ikinci evrede müracaat sistemi üzerinden erişilebilecek, yer değiştirmeler tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü aslına nazaran bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme müracaatının (Tercih başvurusu) son günü, hizmet mühletinin hesabında ise 30 Eylül 2022 tarihi temel alınacaktır.

3. 652 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Ek 4 üncü unsuru kapsamında kontratlı öğretmen olarak vazife yapanlardan, ön müracaatın son günü olan 11 Ağustos 2022 tarihine kadar üç yıllık çalışma müddetini tamamlayan ve öğretmen takımına atananlar bu duyuru kapsamında müracaat yapabilecektir.

4. Atamalar, tercihler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne nazaran gerçekleştirilecek olup müracaat kayıt süreci yapıldıktan sonra hizmet puanlarına tesir edecek değişiklikler müracaat sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına tesir edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan evvel tamamlamaları gerekmektedir.

5. Sıhhat durumu yahut can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna yahut öbür nedenlere bağlı olarak yer değiştirme müracaatında bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme müracaatında bulunabilecektir.

6. Sıhhat durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan isimli ve idari soruşturma sonucunda vazife yerleri; vilayet dışına değiştirilenler daha evvel vazife yaptıkları vilayet’e, vilayet içinde değiştirilenler daha evvel vazife yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha evvel vazife yaptıkları eğitim kurumuna ön müracaatın son günü prestijiyle ortadan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır.

7. Müracaatlar, “mebbis.meb.gov.tr” yahut “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Müracaat Formu” doldurularak yapılacak ve dokümanlar eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Müracaat formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

8. Öğretmenler, müracaat formunun gerçeğe uygun halde doldurulmasından sorumludur. Müracaatlar onaylanmadan evvel eğitim kurumu yöneticiliklerinden dokümana dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Müracaat müddeti içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay evresindeki müracaatlar reddedilerek, onaylanmış müracaatlar ise iptal edilerek öğretmenlerin yine müracaat yapmaları sağlanacaktır.

9. Öğretmenler, müracaat müddeti içinde vazifeli olduğu eğitim kurumuna ya da takımının bulunduğu il/ilçe ulusal eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme müracaatından vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin müracaatları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

10. Öğretmenlerin şahsen müracaat yapmaları temel olmakla birlikte misyonlu oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek dokümanları e-posta, telefon, faks üzere uygun bağlantı araçlarıyla takımlarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne müddeti içinde ulaştırarak müracaatlarının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu müracaatları müddeti İçinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını misyona başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.

11. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında vazifeli öğretmenler ile takımları il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, müracaatlarını takımlarının bulunduğu il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

12. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız müsaadeli olan öğretmenlerden yurt dışı vazife müddetlerinin yahut müsaadelerinin 30 Eylül 2022 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, başka koşulları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme müracaatında bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 3 Ekim 2022 tarihine kadar vazifesine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

13. Müracaatlar birinci kademede sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve vilayet ulusal eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci etapta ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

14. Elektronik Müracaat Formu dışında bir evrakla yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar, gerekli kuralları taşımayan müracaatlar, gerçeğe ters bilgi ve dokümanla ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan müracaatlar ile Elektronik Müracaat Formu çıktısı İmzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan müracaatlar geçersiz sayılacak; geçersiz müracaatlara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

15. Yer değiştirme sürecinde yapılan süreçlerle ilgili olarak gerçeğe ters beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli denetimleri yapmadan bu müracaatları onaylayan sorumlular hakkında yasal süreç yapılacaktır.

16. 2022 yılı yer değiştirme devrinde vilayet içinde yahut vilayetler ortasında yer değiştiren öğretmenler, sonradan mazereti oluşanlar hariç ayrıldıkları vilayet yahut ilçeye mazeret durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

17. Yer değiştirme sürecinde gereksinim duyulan açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinden ayrıyeten duyurulacaktır.

Related Posts

Bakan Koca’dan Etlik Şehir Hastanesi’ne ziyaret

Sağlık Bakanı Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Açılış müjdesini Sayın Cumhurbaşkanı’mızın verdiği Etlik Şehir Hastanesi’nde …

ABD’nin Wyoming eyaletindeki ön seçimi Trump’ın desteklediği aday kazandı

Harriet Hageman, Cumhuriyetçi Parti içinde Trump aykırısı kümenin öncülüğünü yapan Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney’e karşı yaptığı yarışı …

Rusya-Ukrayna savaşında son durum… Zelenski’nin danışmanı ilk kez konuştu! İşte Ukrayna’nın zaferin anahtarı olacak planı

Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi, bugün içinde bulunduğumuz savaşın fitilini ilk ateşleyen şeylerden biri oldu. Kırım ve Donbass’ı kapsayan Rusya …

Hollanda’da protesto yapan çiftçilere gözaltı

Polisten yapılan yazılı açıklamada, 22 Temmuz’dan bu yana düzenlenen çiftçi protestolarındaki gözaltı ve para cezası sayıları açıklandı. Söz …

Kuveyt’ten 7 yıl sonra süpriz adımı: İran’a Büyükelçi atadı

Kuveyt, yaklaşık 7 yıl ortadan sonra İran’a büyükelçi atadı. Kuveyt’in yeni Tahran Büyükelçisi Bedr Abdullah el-Munih, inanç mektubunun bir …

Edirne’de 110 yabancı asıllı göçmen hudut dışı edildi

Son devirde artış gösteren sistemsiz göç ile uğraş sürüyor. Bu kapsamda güvevlik güçleri, kontrollerini artırarak binlerce kaçak göçmeni tespit …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.